Magisch Vierkant: Java-applet

Met behulp van onderstaande applet kunnen magische vierkanten gegenereerd worden met oneven zijde (1, 3, 5 of 7). Na wat experimenteren zult u waarschijnlijk de manier van construeren ontdekken, zodat u zelf grotere vierkanten kunt maken. Een magisch vierkant wordt hier opgevat als een vierkant gevuld met getallen uit een rekenkundige reeks (regelmatige rij met constant verschil tussen opeenvolgende elementen), op een zodanige manier dat de som voor alle rijen, kolommen en de beide diagonalen steeds hetzelfde is.

Bediening van het programma

Kies in de keuzelijst linksboven het gewenste formaat voor het vierkant. Als het goed is verschijnt dan een vierkant van lege tekstvelden, met langs de randen nog wat commentaar en extra velden voor rij-, kolom- en diagonaaltotalen. Typ in de twee tekstvelden onder 'Co÷rdinaten beginvak:' de horizontale en verticale positie van het vakje waar het eerste getal uit de genoemde rekenkundige reeks moet komen te staan. Typ vervolgens achter 'Basis' en 'Increment' de waarde van dat eerste getal en het genoemde constante verschil. Als u nu op de knop 'Maak vierkant' klikt wordt het gevraagde magisch vierkant gemaakt. Hoewel... het is meestal slechts een semi-magisch vierkant. Als u op de knop 'Bereken sommen' klikt ziet u dat rij- en kolomsommen altijd gelijk zijn, maar dat de beide diagonaalsommen (de vakjes links en rechts onder) vaak niet kloppen. Aan u om met de invoergegevens te spelen tot u een echt magisch vierkant hebt! Overigens kunt u ook proberen een magisch vierkant helemaal vanuit het niets te maken, door de getallen zelf in het vierkant in te typen. Controleren kan weer met 'Bereken sommen'.

 


Laatste aanpassing 1 juni 2006
Back to Other professional activities
Back to Professional home page
Back to Joop's home page in English.
Terug naar Joop's home page in het Nederlands